Feb 4, 2011

Contoh dan Buku Panduan

Akhlak Rasulullah SAW itu Al-Qur'an : Tulisan 2 dari 4

Dari Aisyah ra. berkata: perilaku kanjeng nabi SAW adalah al-Quran. Rasulullah SAW adalah al-Quran berjalan. Sosok beliau beserta tingkah laku, petuah, perintah, larangan, termasuk diamnya merupakan refleksi firman al-Quran. Oleh karenanya mudah bagi para sahabat dalam mempelajari Islam di masa Rasulullah SAW hidup, tinggal lihat saja kan :-)
 • Shalat mengikuti cara nabi.
  "Shalatlah, sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR Bukhari).

 • Haji mengikuti cara nabi.

 • Menghormati orang tua
  Dicontohkan pada saat hari penaklukan kota Mekkah, ayah dari Abu Bakar ra (Abu Quhafah) yg sudah tua dan buta ingin masuk Islam. Ia dituntun oleh Abu Bakar bersama adik perempuannya yg bernama Quraybah menemui Nabi SAW untuk bersyahadat. Nabi SAW bersabda, “Hai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membiarkan orang yang sudah tua itu di rumahnya? Biarlah kita yang datang kepadanya.” Abu Bakar ra berkata, “Engkau lebih berhak untuk didatangi, wahai Rasulullah.” Kemudian Rasulullah menjemput tangan orang tua itu dan mendudukannya di atas hamparan kain utk alas duduknya. Bayangkan betapa mulia sikap seorang pemimpin umat ini kepada orang tua.

 • Menyayangi yang lebih muda
  Rasulullah SAW bangga akan sahabat2 nya yang muda dan memberi kepercayaan penuh bagi mereka dalam mengemban amanah dakwah mis. Mus'ab b Umair, Abdullah b Abbas, Ali dan Jaafar b Abu Thalib, Zaid b Tsabit, Usamah b Zaid dll.

 • Menghormati tamu.
  Rasulullah bersabda : "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya" (HR Bukhari dan Muslim).

 • Menghormati tetangga baik muslim dan non-muslim.
  "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tetangganya" (HR Bukhari dan Muslim). Di lain waktu Rasulullah SAW mencontohkan kesantunan beliau dalam bertetangga dengan orang Yahudi.

 • Memuliakan dan membahagakan istri
  Aisyah r.a pernah ditanya apakah yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam rumah?. Aisyah menjawab: "Beliau SAW adalah seorang manusia biasa. Beliau menambal pakaian sendiri, memerah susu dan melayani diri beliau sendiri." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

  Kisah dari Aisyah ra mengenai "lomba" lari yang ia lakukan bersama Rasulullah SAW di saat ia menang semasa masih gadis ramping dan dikalahkan saat ia sudah agak gemuk (HR Ahmad)
Ilustrasi Gus Mus dengan kondisi umat Islam saat ini ?
Umat Islam tahu bahwa al-Quran adalah satu-satunya buku pedoman yang mutlak benar bagi manusia. Namun sudah berapa faham kita akan isinya dan sudah mengamalkannya dengan benar ?

Pernahkah departemen agama atau MUI melakukan survey pada umat muslim di Indonesia:
- Berapa banyak muslimin Indonesia yang membaca al-Quran ?
- Dari sekian yang membaca berapa orang yg mengerti artinya ?
- Berapa yang mengamalkan apa yg sudah dimengerti tsb ?

Banyak orang di Indonesia ramai membeli TV atau motor. Mereka mampu menghidupkan TV, gonta ganti saluran, mengeraskan suara dll. Mereka mampu menstarter motor, mengendarai, dll. Dan para pengguna itu SAMA SEKALI BELUM PERNAH membaca buku panduan (manual) nya. Bagaimana mereka mampu ?

Karena mereka melihat contoh dari orang lain atau diajari. Sementara bagi kita saat ini, tidak ada contoh dan tidak membaca buku panduan. Bagaimana mau selamat ?

Allahumma shalli 'alaa Muhammad

No comments:

Post a Comment